آگهی های 750 تا 1 میلیارد

باغچه ویلا 500 متری نقلی در شهریار

کد :326

واقع در کردزار شهریار

800 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 970 متری

کد :322

واقع در کردزار شهریار

900 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 720 متری

کد :314

واقع در کردزار شهریار

یک میلیاردو 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 550 متری

کد :313

واقع در کردزار شهریار

یک میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :297

واقع در لم آباد ملارد

1 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 610 متری

کد :295

واقع در کردزار شهریار

950 میلیون تومان

جزئیات

فروش باغ ویلا 560 متری

کد :285

واقع در کردزار شهریار

850 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :280

واقع در ابراهیم اباد شهریار

1 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :269

واقع در کردزار شهریار

900 الی 950 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 600 متری

کد :263

واقع در بلوار کلهر شهریار

800 الی 850 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :261

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد

جزئیات

قروش باغ ویلا 900 متری

کد :258

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد

جزئیات