آگهی های 500 تا 1000 متری

فروش 1000 متر باغ ویلا لوکس در شهرک تیسفون

کد :333

واقع در شهرک تیسفون شهریار

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغچه ویلا 700متری در محمدشهر

کد :332

واقع در محمدشهر کرج

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری مدرن در شهریار

کد :329

واقع در کردزار شهریار

2 میلیارد و 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری در دهکده کردزار شهریار

کد :324

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 200 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 970 متری

کد :322

واقع در کردزار شهریار

900 میلیون

جزئیات

باغ ویلا 830 متری نوساز در کردزار شهریار

کد :321

واقع در کردزار شهریار

1میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

باغ ویلا1000 متری دوبلکس در شهریار

کد :320

واقع در کردزار شهریار

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 550 متری

کد :318

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 200 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :316

واقع در کردزار شهریار

1میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 720 متری

کد :314

واقع در کردزار شهریار

یک میلیاردو 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 550 متری

کد :313

واقع در کردزار شهریار

یک میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :311

واقع در شهرک تیسفون شهریار

5 میلیارد

جزئیات