آگهی های 3 میلیارد به بالا

فروش 1000 متر باغ ویلا لوکس در شهرک تیسفون

کد :333

واقع در شهرک تیسفون شهریار

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :311

واقع در شهرک تیسفون شهریار

5 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1700 متری

کد :310

واقع در محمدشهر کرج

8 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 6/5 هکتار

کد :309

واقع در رضی اباد شهریار

متری 250 هزار تومان

جزئیات

فروش باغ ویلا 5000 متری

کد :308

واقع در محمدشهر کرج

6 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 6000 متری

کد :306

واقع در کردامیر شهریار

5 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1900 متری

کد :305

واقع در محمدشهر کرج

9 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2000 متری

کد :304

واقع در محمدشهر کرج

10 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 4300 متری

کد :300

واقع در محمدشهر کرج

16 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1280 متری

کد :291

واقع در دهکده فردیس کرج

6 الی 6/5 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 5000 متری

کد :290

واقع در محمدشهر کرج

5/5 الی 6 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2200 متری

کد :281

واقع در محمدشهر کرج

3میلیاردو 800 الی 4 میلیارد

جزئیات