آگهی های 3000 تا 5000 متری

فروش باغ ویلا 5000 متری

کد :308

واقع در محمدشهر کرج

6 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 4300 متری

کد :300

واقع در محمدشهر کرج

16 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 5000 متری

کد :290

واقع در محمدشهر کرج

5/5 الی 6 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 3000 متری

کد :232

واقع در مرکز شهریار شهریار

1/800 الی 1/900 میلیارد

جزئیات