آگهی های 2000 تا 3000 متری

باغ ویلا 2500 متری در شهریار

کد :331

واقع در وحیدیه شهریار

2 میلیارد و 200 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 2100 متری در قلب شهریار

کد :327

واقع در مرکز شهریار شهریار

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا2400 متری

کد :307

واقع در کردامیر شهریار

1 میلیارد و 700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 2500 متری

کد :298

واقع در وایین شهریار

3 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2200 متری

کد :281

واقع در محمدشهر کرج

3میلیاردو 800 الی 4 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 3000 متری

کد :278

واقع در قشلاق ملارد

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 2100 متری

کد :276

واقع در زیبادشت کرج

3/800 الی 4 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا2400 متری

کد :259

واقع در کهنز شهریار

1/800 الی 1/900

جزئیات

فروش باغ ویلا 2300 متری

کد :254

واقع در اطراف میدان بسیج شهریار

1/800 الی 1/900 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2100 متری

کد :236

واقع در کهنز شهریار

1 میلیارد الی 1/100

جزئیات

فروش باغ ویلا 3000 متری

کد :234

واقع در کهنز شهریار

2/800 الی 3 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 3000 متری

کد :231

واقع در کردزار شهریار

1/800 الی 1/900 میلیارد

جزئیات