آگهی های 1 تا 1/5 میلیارد

فروش باغ ویلا 500 متری دهکده کردزار

کد :330

واقع در کردزار شهریار

1/200 الی 1/300 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری در دهکده کردزار شهریار

کد :324

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 200 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

کد :323

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 300 میلیون

جزئیات

باغ ویلا 830 متری نوساز در کردزار شهریار

کد :321

واقع در کردزار شهریار

1میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 550 متری

کد :318

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 200 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :316

واقع در کردزار شهریار

1میلیارد و 100 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :302

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 900 متری

کد :301

واقع در خیابان درختی شهریار

1میلیارد و 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1500 متری

کد :289

واقع در اسفند اباد ملارد

1/100 الی 1/200 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1050 متری

کد :288

واقع در کردزار شهریار

1میلیارد و 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1250 متری

کد :286

واقع در کردزار شهریار

1/200 الی 1/300 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1500 متری

کد :284

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد

1/5 میلیارد الی 1/600

جزئیات