آگهی های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :269

واقع در کردزار شهریار

900 الی 950 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1250 متری

کد :264

واقع در کردزار شهریار

700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1370 متری

کد :255

واقع در کردزار شهریار

800 الی 850 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :249

واقع در کردزار شهریار

یک میلیارد و 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :248

واقع در کردامیر شهریار

500 الی 550 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1300 متری

کد :242

واقع در کردامیر شهریار

600 الی 700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :241

واقع در شهرک والفجر شهریار

1/200 الی 1/300 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :239

واقع در کهنز شهریار

800 میلیون الی 900 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 2000 متری

کد :235

واقع در شهرک زیبادشت کرج

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 1150 متری

کد :233

واقع در کردزار شهریار

750 الی 850 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1700 متری

کد :228

واقع در ابراهیم اباد شهریار

900 الی 1 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :224

واقع در کردزار شهریار

800 میلیون الی 900 میلیون تومان

جزئیات