آگهی های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار

کد :328

واقع در کردزار شهریار

2 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1500 متری در کردزار

کد :325

واقع در کردزار شهریار

2 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

کد :323

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 300 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1400 متری

کد :317

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 600 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1250 متری

کد :315

واقع در شهرک بهاران شهریار

3 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1500 متری

کد :312

واقع در کردزار شهریار

2/300 الی 2/5 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1700 متری

کد :310

واقع در محمدشهر کرج

8 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1900 متری

کد :305

واقع در محمدشهر کرج

9 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2000 متری

کد :304

واقع در محمدشهر کرج

10 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 2000 متری

کد :303

واقع در رضی اباد شهریار

3 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :302

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1700 متری

کد :299

واقع در شهرک زیبادشت کرج

تماس بگیرید

جزئیات