آگهی های 1/5 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار

کد :328

واقع در کردزار شهریار

2 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1500 متری در کردزار

کد :325

واقع در کردزار شهریار

2 میلیارد

جزئیات

فروش یک هکتار باغ ویلا

کد :319

واقع در بکه شهریار

1 میلیارد و 700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1400 متری

کد :317

واقع در کردزار شهریار

1 میلیارد و 600 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا2400 متری

کد :307

واقع در کردامیر شهریار

1 میلیارد و 700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 900 متری

کد :294

واقع در خیابان درختی شهریار

1 میلیارد و 600 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :293

واقع در شهرک والفجر شهریار

1/600 الی 1/700 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1020 متری

کد :292

واقع در شهرک زیبادشت کرج

2 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا2400 متری

کد :259

واقع در کهنز شهریار

1/800 الی 1/900

جزئیات

فروش باغ ویلا 2300 متری

کد :254

واقع در اطراف میدان بسیج شهریار

1/800 الی 1/900 میلیارد

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :250

واقع در شهرک تیسفون شهریار

تماس بگیرید

جزئیات

فروش باغ ویلا 3000 متری

کد :232

واقع در مرکز شهریار شهریار

1/800 الی 1/900 میلیارد

جزئیات