آگهی های ملکی تا 500 متر

فروش باغ ویلا 500 متری دهکده کردزار

کد :330

واقع در کردزار شهریار

1/200 الی 1/300 میلیارد

جزئیات

باغچه ویلا 500 متری نقلی در شهریار

کد :326

واقع در کردزار شهریار

800 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :287

واقع در کردزار شهریار

700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 450 متری

کد :279

واقع در کردزار شهریار

400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :256

واقع در کردامیر شهریار

350 الی 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 480 متری

کد :251

واقع در کردزار شهریار

350 الی 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :246

واقع در کردزار شهریار

500 الی 600 میلیون

جزئیات